Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO EKOLAND

 1. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00.
 2. Pełna rezerwacja usług Ośrodka następuje po wpłacie 30% pełnej wartości usługi. Rezerwacja wstępna, zanim nastąpi wpłata, utrzymywana jest przez 7 dni, następnie zostaje anulowana.
 3. Gość Ośrodka melduje się i rozlicza za cały pobyt w dniu przyjazdu do godz. 20.00
 4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu nie zwraca się kosztów noclegu i  wyżywienia. W przypadku rezygnacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Pobyt dodatkowej osoby w domku/pokoju jest możliwy tylko po uzgodnieniu z recepcją Ośrodka i uiszczeniu dodatkowej opłaty 30zł. za dobę. Dzieci do lat 3 nie są wliczane w pobyt.
 6. Pobyt małego psa jest możliwy tylko po uprzednim uzgodnieniu z recepcją i uiszczeniu opłaty 15 zł za dobę. Właściciel  jest zobowiązany sprzątać odchody psa na terenie Ośrodka. Nie wolno kąpać psa w kąpielisku i bezpośrednio przy nim. Psy przyjmowane są jedynie w domkach i na polu campingowym. Kaganiec i smycz są obowiązkowe.
 7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej nie wolno używać urządzeń  zasilanych energią elektryczną lub gazem – nie stanowiących wyposażenia domku/pokoju. Każdy gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 8. Zachowanie gości korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym osobom. Ośrodek ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 9. Każdy Gość zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku na terenie Ośrodka.
 10. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. Uszkodzenia muszą być zgłaszane natychmiast do recepcji.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę przedmiotów należących do gości Ośrodka.
 12. Osoby odwiedzające gości Ośrodka mogą przebywać na jego terenie wyłącznie do godziny 22:00.
 13. Każdy Gość jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Ośrodka, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz placu zabaw i boisk sportowych.
 14. Palenie ogniska odbywa się tylko po uzgodnieniu z recepcją wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
 15. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00, osoby nie przestrzegające jej będą proszone o opuszczenie Ośrodka.
 16. Na terenie Ośrodka znajduje się parking niestrzeżony. Korzystanie z Parkingu odbywa się na własną odpowiedzialność. Goście na czas rozpakowania i spakowania mogą podjechać autem pod domek, a następnie odprowadzić auto na parking .
 17. Przy rezerwacji tylko na jedną dobę doliczana jest dopłata 10 zł od osoby.
 18. Na terenie Ośrodka kąpiel w jeziorze odbywa się na własną odpowiedzialność.
 19. Na koniec pobytu Gość pozostawia pomieszczenie w należytym porządku, zgłasza domek/pokój do sprawdzenia i oddaje klucz do recepcji.
 20. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 21. Za pobyt poniżej 5 dni pobieramy 10 zł od osoby.
 22. Brama o godz 22:00 jest  zamykana, osoby z zewnątrz maja obowiązek opuścić Ośrodek, do godz 22:00.
 23. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.

Comments are closed